Vol127嫩模梦恬私房民国风薄纱旗袍写真39P梦恬蜜桃社

Vol127嫩模梦恬私房民国风薄纱旗袍写真39P梦恬蜜桃社

而卒不通者,热秘之也。中,脾也,坤也,万物之母。

人发烧灰存性,每用分许,吹入耳中即瘥。魏公悦,亲属勉之曰∶试询之。

南星半夏枳壳桔梗陈皮甘草茯苓黄芩痰之生也,原于湿,故用半夏、南星以燥湿,茯苓以渗湿,甘草健脾以制湿。叙曰∶察痔漏者,疡医之事也,君子鄙谈之。

浓朴之苦温,可使下七气。终身嘈杂者,必夭天年。

 注中治伤寒汗吐下后,虚烦不眠,懊身热等症。风盛则气壅,故令鼻塞。

 令取蒜一升,服之即吐物如升许,涎裹之动,抉涎出视,乃一鸡雏,翅距已具而能走。脉长者,阳邪证也。

Leave a Reply